Oprycznik – opis – Piotr Czajkowski

W pierwszym akcie poznajemy Bogatego szlachcica Żemczużne. Jest on ojcem Natalii, która zmierza wydać za Mitkowowi’ego. Niestety jest on bardzo starym człowiekiem, a Natalia go nie kocha. Dziewczyna darzy uczuciem biednego Andrieja Morozowa. Młodzieniec stracił majątek przez to, że ojciec Natalii doniósł carowi Iwanowi Groźnemu, o tym, że ojciec Andrieja popełnił przestępstwo. Było to oczywiście kłamstwo. Car nie wiedząc o tym, zabił starego i odebrał majątek. Niemniej młody Andrieja ma przyjaciela, który jest oprycznikiem cara. Zwie się on Fiodor Basmanow. To on namawia Andrieja do wstąpienia w szeregi armii cara. Ten się zgadza, gdyż chce dokonać zemsty na Żemczużnym i uprowadzić Natalię.

Akt drugi został podzielony na dwie odsłony. komputery Warszawa

W pierwszej odsłonie poznajemy matkę Andrieja, którą jest bojarynia Morozowa. Kocha bardzo swojego syna i cieszy się z jego powrotu do domu. Andriej wróciwszy do nędznej chaty, w której teraz mieszkają przynosi cały worek duetów, które otrzymał za służbę. Dumna matka nie może ich przyjąć. Na dodatek Andriej ukrywa przed nią skąd ma pieniądze.

W drugiej odsłonie przenosimy się do rezydencji cara. Tam młody Andriej składa przysięgę, w której ma się wyrzec wszystkich, których do tej pory poznał i służyć wiernie swojemu namiestnikowi. Cała ceremonia odbywa się przy udziale największego wroga Andrieja –kniaziem Wiaźmiśkim.

W akcie trzecim Natalia ucieka od swojego ojca. Pragnie schronić się u Morozowej, ta jednak na to się nie godzi. Kiedy jednak zauważa ojca dziewczyny, mówi mu, że nie odda jego córki. Ojciec chce siłą zabrać Natalie do domu. Powstrzymują go od tego oprycznicy, na których czele stoi Andriej wraz z Basmanowem. Morozowa widząc syna w szeregach opryczników przeklina Andrieja. Basmanow w związku z tym chce prosić cara o uwolnienie z przysięgi. Laptopy poleasingowe

Akt IV
Car zwalnia ze ślubów Andrieja, jednak nastąpi to dopiero po północy. Potem będzie mógł poślubić swoją ukochaną. Niestety szczęście zakłóca kniaź Wiaźmiński, który przynosi rozkaz od cara, na mocy którego dziewczyna ma stawić się u cara. Andrieja odmawia wydania ukochanej. Za swoje zuchwalstwo zostanie ścięty. Widząc Andrieja w rękach kata stara Marozowa umiera. Chór śpiewa pieśń na cześć     cara.

Dawid Nawrocki

Jesteśmy częścią StacjaKultura.pl i ten tekst jest własnością serwisu.