Nixon in China/ Nixon w Chinach – opera – Adams John

Premiera odbyła się 22 X 1987 roku w Houston. W akcie pierwszym zostajemy przeniesieni do dnia 21 II 1972 roku. Na Pekińskim lotnisku śpiewają i salutują żołnierze, aby przywitać lodującego samolotem Richarda Nixona. Premier Chin – Czou En-lai wita prezydenta. Nixon odbywa krótką rozmowę z głową rządu. Następnie przychodzi czas na oficjalne przyjęcie gościa. Współtowarzysz Nixona – Kissinger, oświadcza prezydentowi, że dojdzie do spotkania z Mao. Na miejscu okazuje się jednak, że przywódca Chin nie cieszy się dobrym zdrowiem – boli go głowa. Mao nie pozwala dość do głosu gościom mówiąc im o swoich myślach światopoglądowych. Czou przerywa całą rozmowę i wznosi toast za przybycie do Chin amerykańskiego prezydenta. Nixon odpowiada na to wszystko hymnem na cześć technologii, gdyż to właśnie dzięki niej możliwe było pojednanie.

W akcie drugim przenosimy się do kolejnego dnia wizyty podczas, której Pat Nixon (małżonka prezydenta) zwiedza fabryki, pola uprawne oraz służbę zdrowia. Podróżnicy witani są wszędzie bardzo entuzjastycznie. Następnie Nixon udaje się pod Bramę Życzliwości i Długowieczności. Kobieta daje ponieść się swoim emocjom, które ukazuje na zewnątrz. Pat odwiedza jeszcze grobowce dynastii Ming, oraz Operę Pekińską, gdzie już w towarzystwie swojego męża i pani Mao ogląda sztukę „Czerwony oddział kobiecy” . Jest to balet autorstwa Cjang-CIng, który opowiada o historii dziewczyny zwanej Cing-Hua, która ucieka od bogatego tyrana, aby przyłączyć się do rewolucjonistów. Pat ponownie daje upust swoim emocjom, a na koniec tego aktu pani Mao wygłasza morał historii.

Trzeci akt rozgrywa się wieczorem w Pekinie. Amerykańska delegacja jest już bardzo zmęczona, jedynie Mao jest pełen werwy. Końcowy bankiet wydaję się nie potrzebny, ale to właśnie na nim widz odkrywa myśli poszczególnych postaci występujących w tej sztuce. Ukazano w nim bowiem bezsensowność działań ludzkich, a podkreśleniem tej tezy jest monolog premiera Chin.

Czytasz to dzięki firmie AMSO Rent Wynajem laptopów,  będącej sponsorem portalu StacjaKultura.pl, który jest właścicielem powyższego tekstu.
Autor zdjęcia do tekstu: nieznany
Źródło zdjęcia do tekstu: https://www.youtube.com/watch?v=y_kVc8mrElg